លេខទូរស័ព្ទទាន់ហេតុការណ៍ ២៤ម/២៤ម របស់ក្រុមប្រចាំបញ្ជា នៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញ

រាជធានីភ្នំពេញ ៖ លេខទូរស័ព្ទទាន់ហេតុការណ៍ ២៤ម/២៤ម របស់ក្រុមប្រចាំបញ្ជា នៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញ ក្នុងឱកាសពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌ

ប្រសិនបើមានករណីបទល្មើសកើតមានឡើង ក៏ដូចជាករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ ឬករណីវង្វេងបាត់មនុស្ស ក្នុងឱកាសពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌ សូមបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋ ទាក់ទងមកលេខទូរស័ព្ទ ដូចខាងក្រោមនេះ​..៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង