អបអរសាទរខួបលើកទី២០ របាំព្រះរាជទ្រព្យ បានចុះក្នុងបញ្ជីបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌អរូបី នៃមនុស្សជាតិ..

អបអរសាទរ ខួបលើកទី២០ ដែល របាំព្រះរាជទ្រព្យ ត្រូវបានចុះក្នុងបញ្ជីបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌អរូបី នៃមនុស្សជាតិ..៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង