ផ្ទេរ លោក ជា តារា ចេញ ដាក់ជំនួស លោក ដោក សុផា ជានាយកសាកលវិទ្យាល័យការពារជាតិ..!

រាជធានីភ្នំពេញ ៖ ព្រះរាជក្រឹត្យតែងតាំង លោក ឧត្តមសេនីយ៍ឯក ដោក សុផា ជាសាកលវិទ្យាធិការ នៃសាកលវិទ្យាល័យការពារជាតិ និងព្រះរាជក្រឹត្យតែងតាំងមុខតំណែង លោក នាយឧត្ដមសេនីយ៍ ជា តារា ជារដ្ឋលេខាធិការ នៃក្រសួងការពារជាតិ ៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង